Co je GastroDos a proč ho potřebujeme
GastroDos ekonomický systém pro zajištění evidence prodeje a nákupu v restauracích s podporou pro výrobu jídel.
GastroDos potřebujeme ve všech provozech restauračního typu kde vyžadujeme přehlednost a efektivnost v hospodaření.

Co je potřeba pro provoz GastroDos
Počítač s operačním systém MS-DOS 6, Windows 95/98 případně Windows 2000 / XP.
Jakákoliv tiskárna, pro tisk účtenek doporučena některá bankovní tiskárna účtenek. Veškeré potřebné technické vybavení můžeme zajistit přes naše partnery s dodávkou kompletního zařízení na klíč včetně zaškolení.

Ovládání
Při ovládání aplikace se snažíme používat pravidlo pravé ruky. To znamená, že ovládání aplikace je soustředěno hlavně na klávesy na numerické klávesnici a nepoužívá kódy vyžadující písmena které mohou mít několik různých tvarů např. –A,a,Á,á- ale číslo 2 je jen jedno a je dost těžké si ho zaměnit. Pro často se opakující se příkazy se mohou používat takzvané horké klávesy, což je většinou spojení dvou kláves, např. CTRL+F6 pro tisk účtenek. V případě potřeby lze po úpravě využívat i čtečku čárového kódu.

Konfigurace
Široká paleta číselníků a parametrických údajů zajišťuje širokou konfigurovatelnost nastavení nutných pro správný chod aplikace. Při instalaci programu je ale naprostá většina číselníků a parametrů nastavena a prakticky není nutné pro běžné používání nic měnit. Kompletní vedení skladového hospodářství Mezi nejdůležitější potřeby při podnikání v oblasti stavování patří pečlivé sledování zásob do kterých patří zejména suroviny, zboží a obaly. To vše můžeme s aplikaci GastroDos. Aplikace umožňuje vést skladové hospodářství ve dvou formách.

- Položkové
Pohyby zásob se evidují pomocí příjemek (nákup a vlastní výroba) a výdejek
Výdejky se ručně pořizují prakticky pouze pro výdej pochutin používaných k dochucování jídel na stolech jinak je odpis ze skladu prováděn automaticky(na základě kalkulací).

- Sledování korunou
Jednoduší forma pro sledování zásob. V aplikaci GastroDos se požaduje pouze zadat pořizovací ceny surovin a hodnota skladu se eviduje pouze v korunových hodnotách . Výdej se pořizuje opět na základě kalkulačního listu ale již se nepracuje s množstvím surovin,ale pouze s jejich cenou a tak nemusí docházet k automatickému odpisu ze skladu.


Kalkulace
Základní funkce kalkulací pro zjištění nákladů na obsahuje již základní verze GastroDos, na rozdíl od jiných podobných systémů, kde tyto funkce obsahují až nejvyšší (a tím pádem také nejdražší ) verze. Majitelé restaurací již dávno zjistili že pouze maximálně automatizovaná a pravidelná tvorba kalkulací nám přinese nutné informace o cenách za která jídla vyrábíme, protože ruční výpočty kalkulačních listů v dnešní době neustále měnících se cen potravin a dalších surovin potřebných pro výrobu je úkol nesnadný a velmi náročný na potřebu lidské energie a času.

Přehlednost hospodaření
Zadávané údaje by nebyly k ničemu kdyby nebyly k dispozici přehledné detailní a sumarizační tiskové sestavy. Mezi jejich výhody patří bezesporu možnost předtištění tiskové sestavy na obrazovku a pouze v případě potřeby je zároveň vytisknout na tiskárně např. pro kontrolní účely.

Variabilita při objednávkách a výrobě pokrmů
Před, či při zavádění GastroDos do provozu má některý z personálu snahu "bojovat" proti zpracování údajů počítači a argumentují nemožností postihnout veškeré možné kombinace při objednávání jídel, které jsou obvyklé v restauracích vyšší kategorie. Tyto argumenty neobstojí při používání rozšířené bonovací knihy v aplikaci, která umožní jak veškeré v praxi možné kombinace jídel a příloh a to jak druhově a tak i množstevně. Naopak pro obvyklou objednávku lze použít zkrácenou bonovací knihu kde zadáváme minimum údajů a další údaje se automaticky doplní ze šablony jídelního lístku.

Účtování a vlastní platba útraty
Mezi základní problémy při kontaktu se zákazníkem patří v restauračních zřízení účtenky. Nepřehledná účtenka patří mezi nejčastější problémy při řešení případných reklamací. Mnoho hostů se již setkalo s nepoctivým personálem v restauracích a stali se obětí "drobných" chyb při placení účtenky.

Účtenky, které aplikace GastroDos vystavuje jsou maximálně přehledné a přitom stručné takže host nemůže mít žádné pochybnosti o důvodu a správnosti platby. Srozumitelnou účtenku obdrží i zahraniční host, která v případě potřeby může obsahovat i cizojazyčnou verzi názvů položek. Pro takto vystavované účtenky mluví i fakt o povinnostech vyplývající ze živnostenského zákona a případně uložené záznamní povinnosti ze strany finančního úřadu.

Prodej donášeného zboží.
Prodej donášeného zboží je dalším velice častým problémem. Personál si může přinášet do podniku vlastní zboží, které pak prodává na svůj účet. Při kontrolách sice nic nechybí, ale tržba jde místo do Vaší restaurace na účet nepoctivého zaměstnance.
Pokud používáte GastroDos, platí host pouze na základě vytištěné účtenky a prodej zboží neuvedeného na účtence je tak v zásadě znemožněn.

Uživatelské moduly
Vzhledem ke specifické povaze a různorodosti (restaurace je prakticky výrobní závod) je v praxi někdy potřebné dopracovat některé funkce, které jsou sice co do rozšířenosti ojedinělé, ale z hlediska chodu konkrétního restauračního provozu nutné.
Proto je do aplikace možné zapojit takzvané uživatelské moduly, které může vytvořit podle konktrétních požadavků naše firma, případně jiná organizace pokud budou splňovat technické specifikace požadované vývojovým prostředím aplikace.