Ceník služeb
Zavedení softwarového produktu u zákazníka 600 Kč/ hod
(sítová instalace do funkční Windows sítě 2 stanice)  
cca 2 hodiny + zaškolení 2hod = max. 4hod.  
   
Základní software služby 650 Kč/ hod
Vzdálená technická podpora (po telefonu, remote control, atd) 150 Kč / 1/4 hod
Cestovné do 200 km (včetně času na cestě) 12,- Kč/km
Cestovné nad 200 km 10 Kč/ km

Ceník platný od 1.7.2010 .